sâmbătă , 25 februarie 2017
Recomandari

Category Archives: Plan de conturi

Contul 892 “Bilant de inchidere”

Contul 892 "Bilant de inchidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor. In debitul contului 892 “Bilant de inchidere” se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza. Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 25 bis din data de 14 ianuarie 2008 Read More »

Contul 891 “Bilant de deschidere”

Contul 891 "Bilant de deschidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. In debitul contului 891 “Bilant de deschidere” se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza. Read More »

Contul 805 Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta

Contul 805 Dobanzi aferente contractelor de leasing

Contul 8051 “Dobanzi de platit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor de platit, aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta. In debitul contului “Dobanzi de platit” este evidentiata valoarea dobanzilor de platit aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta, iar in credit, cele ajunse la scadenta, trecute pe cheltuieli. Soldul ... Read More »

Contul 8045 “Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

Contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe. In debitul contului este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmarita extrabilantier. In creditul contului se evidentiaza amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevaluarii, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din evidenta a acestora. Soldul contului reprezinta ... Read More »

Contul 803 “Conturi in afara bilantului “

Contul 803 "Conturi in afara bilantului "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale luate cu chirie de la terti, in baza contractelor incheiate in acest scop. In debitul contului 8031 “Imobilizari corporale luate cu chirie” se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite titularilor pe ... Read More »

Contul 802 “Angajamente primite”

Contul 802 "Angajamente primite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre entitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectand eventuala creanta a entitatii fata de terti, generata de angajamentele primite. In debitul contului 802 “Angajamente primite” se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Soldul contului reprezinta contravaloarea ... Read More »

Contul 801 “Angajamente acordate”

Contul 801 "Angajamente acordate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre entitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectand eventuala datorie a entitatii fata de terti, generata de angajamentele asumate. In debitul contului 801 “Angajamente acordate” se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Soldul contului reprezinta contravaloarea ... Read More »

Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”

Contul 786 "Venituri financiare din ajustari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de valoare. In creditul contului 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” se inregistreaza: - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (296); - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si ... Read More »

Contul 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale si a ajustarilor pentru deprecierea activelor circulante. In creditul contului 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se inregistreaza: - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor (151); - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ... Read More »

Contul 771 “Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare”

Contul 771 "Venituri din subventii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare. In creditul contului 771 “Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate” se inregistreaza: - sumele primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de o societate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de ... Read More »

Contul 768 “Alte venituri financiare”

Contul 768 "Alte venituri financiare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. Contul 768 “Alte venituri financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 “Venituri financiare”. In creditul contului 768 ” Alte venituri financiare” se inregistreaza: - diferentele favorabile aferente furnizorilor si creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din ... Read More »

Contul 767 “Venituri din sconturi obtinute”

Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori. In creditul contului 767 “Venituri din sconturi obtinute” se inregistreaza: - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512). Read More »

Servicii de expertiza contabila, intocmiri acte, infiintari firme